är det viktigt att påpeka hur duktig barnet är?

Det är intresserant här, Kanske ska man börja vara mer medveten och sluta säga "duktig" till sin barn?
Vad är det duktigt vid att stänga dörr? Liksom...

Hittade här kommenterar ute i bloggvärlden:

"Hon fick då höra talas om en studie som utförts bland ett gäng lågstadieelever. De delades in i två grupper och varje elev fick en enkel uppgift, samma uppgift för alla. Den ena gruppen fick efter avklarad uppgift feedback i form av "Vad duktig du var! Jättebra!" medan den andra gruppen fick höra saker som "Vad bra det gick, det har du övat mycket på va?". Alla elever fick sedan en svårare uppgift. Efter att uppgiften inte klarats ut fick den första gruppen feedback i form av "Det gick ju inte så bra. Det var lite svårare för dig." och den andra gruppen fick feedback i form av "Det gick inte lika bra, men om du övar kan du nog snart det här också!". Eleverna fick sedan välja mellan att utföra en svår eller en enkel uppgift. Gruppen som fått höra att de var duktiga alternativt att det var svårt valde genomgående en enkel uppgift, för att vara säkra på att få höra att de återigen var duktiga. Den andra gruppen, som fått höra att de skulle klara det med lite övning, valde genomgående svårare uppgifter."


Hur brukar du säga/ göra med dina barn?